Så här kan vi hjälpa dig

Vi tror på dig!
Vi lyssnar, stöttar och peppar.
Du avgör själv vad du vill berätta
Vi kan hjälpa och stötta dig i kontakt med myndigheter. Vi kan träffa dig för stödsamtal eller ha samtal med dig över telefon och mail
Hos oss kan du vara anonym –
Vi har avgett tystnadslöfte!

kvinnojouren i avesta