Varningssignaler

– Du skuldbeläggs och kritiseras
– Du och det du gör nedvärderas
– Du övertalas att avstå från intressen och vänner
– Ditt klädval styrs
– Din partner kontrollerar din mobil och andra ägodelar
– Överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll
– Du måste alltid säga vem du har träffat och var du varit
– Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst
– Du kallas för kränkande saker, ofta med sexuell antydning
-Du hotas av och/eller angrips fysiskt